Als er één verzekering is die u zeker meteen moet afsluiten, als u die nog niet heeft, is dat de aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering helpt u wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor zaken als: uw boom is tijdens een storm op het huis van de buurman gevallen, uw hond heeft zich losgetrokken van zijn riem en een ernstig ongeluk veroorzaakt enz. Niet de kleinste voorvallen!

De schade die is veroorzaakt, door uw toedoen of door uw kinderen, uw dieren, of door zaken die onder uw verantwoording vallen, wordt door de aansprakelijkheidsverzekering gedekt. Er mag dan geen sprake zijn van opzet. Soms heeft een klein voorval grote gevolgen, die u financieel niet kunt overzien of betalen. De aansprakelijkheidsverzekering komt te hulp.

Door het betalen van een gering bedrag aan premie, bent u gedekt tegen de geldelijke gevolgen van schade door u veroorzaakt en waarvoor derden u aansprakelijk stellen. U kunt altijd voorzichtig zijn en op uw hoede, toch kan er zich zomaar een ongeval voordoen, waarbij u als schuldige wordt aangewezen, of in elk geval als verantwoordelijke persoon. Een aansprakelijkheidsverzekering, ook wel AVP verzekering genoemd, zorgt ervoor dat uw toekomst niet in duigen valt en dat u financieel niet helemaal wordt “uitgekleed”. Dus heeft u deze verzekering nog niet in uw pakket, ga het internet op en sluit deze nog vandaag af.